حدود قیمت: از به

اصغر موسوی

  خرید و فروش
  366,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  فرزین فلاح

  1 سال پیش

  366,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در چلک

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  اصغر موسوی

  1 سال پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 270

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  293,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا استخردار نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  اصغر موسوی

  1 سال پیش

  293,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 280

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  133,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا لوکس چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  اصغر موسوی

  1 سال پیش

  133,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  65,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی ارزان

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  خوابگاه: 1متر مربع: 50

  ویلا

  اصغر موسوی

  1 سال پیش

  65,000,000تومان/کلید تحویل

  خوابگاه: 1متر مربع: 50

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  اصغر موسوی

  1 سال پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 سال پیش

  خرید و فروش
  180,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در سیسنگان

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  اصغر موسوی

  1 سال پیش

  180,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  1 سال پیش