حدود قیمت: از به

اصغر موسوی

خرید و فروش
366,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

فرزین فلاح

1 سال پیش

366,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

اصغر موسوی

1 سال پیش

300,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
293,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

اصغر موسوی

1 سال پیش

293,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
133,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

اصغر موسوی

1 سال پیش

133,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
65,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 50

ویلا

اصغر موسوی

1 سال پیش

65,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: 1متر مربع: 50

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

اصغر موسوی

1 سال پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 سال پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

اصغر موسوی

1 سال پیش

180,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

1 سال پیش