حدود قیمت: از به

مهتاب کثیری

  خرید و فروش
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا سوپرلوکس شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  رهن و اجاره
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  رهن و اجاره

  ویلا لوکس سعادت آباد

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا بهترین منطقه

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا سوپرلوکس در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  190,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  190,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  70,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شهرکی چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  3 هفته پیش

  70,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 هفته پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نور

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا مدرن 120 متر

  استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا لوکس شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا نوساز مدرن

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  1,000,000,000تومان/پیش پرداخت
  خرید و فروش

  ویلا باغ سوپر لوکس نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  1,000,000,000تومان/پیش پرداخت

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  70,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان چمستان

  استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  70,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا مدرن نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  1,200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا مدرن ارزان

  استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  1,200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا استخردار

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا اقساطی ارزان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ ارزان نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا استخردار مبله

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا زیر قیمت چمستان

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا چسبیده به جنگل

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا فروش فوری در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  1 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  1 ماه پیش

  خرید و فروش
  2,500,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا سوپر لوکس نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  2,500,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 5متر مربع: 500

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا سوپر لوکس نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  300,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا لوکس شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 195

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  300,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 195

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  70,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  70,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  170,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ استخردار

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  170,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ شهرکی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا اقساطی ارزان

  استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شهرکی در نور

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا لاکچری استخردار

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  70,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا زیر قیمت چمستان

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  70,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان نور

  استان مازندران، ايزدخورده، جاده نور - چمستان، ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  570,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا رویان نزدیک دریا

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 ماه پیش

  570,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 230

  ویلا

  2 ماه پیش

  خرید و فروش
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا استخردار رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  100,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  3,000,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ساحلی اختصاصی

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 550

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  3,000,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 550

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  400,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شهرک ساحلی

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  400,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان جنگلی

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  73,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا باغ نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  73,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  126,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا باغ ارزان

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  126,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ایزدشهر

  ایزدشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  283,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ استخردار رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  283,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  183,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جاده آب پری

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  183,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  61,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا به صورت اقساطی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  61,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  53,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  73,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا سند دار جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  73,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  85,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 75

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  85,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 75

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  126,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا باغ

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  126,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  133,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  133,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 270

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  65,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا لوکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  65,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 135

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  48,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شمال ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  48,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 135

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  233,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید کاخ ویلا

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  233,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 260

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  190,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  190,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  53,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید و فروش ویلا اقساطی

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا اکازیون رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  توافقی
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا سوپرلوکس نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 6متر مربع: 1100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  توافقی

  تخت: 6متر مربع: 1100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  41,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا ارزان شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  41,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  133,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در شهر نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  133,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 210

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  40,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  40,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  70,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان جنگلی شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  70,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  133,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا شهرک برند

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  133,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  153,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در شهر نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  153,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی

  آمل, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  43,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  43,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  45,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  45,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا استخردار رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا اقساطی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  126,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  126,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 190

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا لوکس نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا داخل شهر نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  110,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا در شهر نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  110,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر اقساطی

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  35,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  35,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 95

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  36,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  36,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  120,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا سیاهرود

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  120,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  106,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  106,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا رویان ارزان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  123,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا دوبلکس جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  123,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 210

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  130,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا نوشهر ارزان

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  130,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  433,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا ساحلی زیر قیمت

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  433,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 400

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  2,500,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا سوپرلوکس در نور

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  2,500,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  48,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا نیم پیلوت ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  48,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ زیر قیمت

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 150

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  80,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا باغ شمال

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  80,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  30,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  30,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  40,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  40,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  93,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  93,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  30,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  30,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 80

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا زیر قیمت نور

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  266,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا سوپرلوکس نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  266,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  60,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  60,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  76,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  76,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  76,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال نور

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  76,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 180

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  76,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان شمال

  سیسنگان

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  76,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  106,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا رویان

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  106,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا مبله استخردار ارزان در نور

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا خانه دریا

  محمودآباد، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  86,000,000تومان/كليد تحويل
  خرید و فروشفروش فوری

  ويلا جاده هراز آمل

  آمل، استان مازندران، ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  86,000,000تومان/كليد تحويل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  46,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  46,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  40,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  40,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  1,800,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  ویلا ساحلی

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  1,800,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 4متر مربع: 220

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی نوساز

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  53,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  2,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ويلا قطعه اول آب

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  2,000,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا محمود آباد

  محمودآباد, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 170

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  100,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا لوکس

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  100,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 250

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروشفروش فوری

  خرید ویلا نمارومی

  چمستان، استان مازندران، ایران

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 4متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 115

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  53,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جاده دریا

  ایزدشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  53,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  56,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جاده دریا

  ایزدشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  56,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  190,000,000تومان/قیمت کل
  خرید و فروش

  خرید ویلا باغ نور

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  190,000,000تومان/قیمت کل

  تخت: 2متر مربع: 90

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  90,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا باغ رویان

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  90,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 110

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  45,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی ارزان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  45,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 105

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا استخردار

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  66,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  66,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 140

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  193,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ساحلی

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  193,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  160,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  160,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  183,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال چلندر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  183,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 230

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  78,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  78,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 125

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  150,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  150,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 200

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  93,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  93,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال استخردار

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  83,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا جنگلی

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  83,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 145

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  116,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  116,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  250,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا ساحلی

  نوشهر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  250,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 300

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  76,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  رویان, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  76,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 120

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  166,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا نوشهر

  نوشهر, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  166,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 250

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  36,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا ارزان

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  36,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 100

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  50,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا جنگلی

  نور, استان مازندران, ایران

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  50,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 2متر مربع: 130

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  106,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا شمال چمستان

  چمستان, استان مازندران, ایران

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  106,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 190

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  66,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  خرید ویلا شمال

  نور، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  66,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  200,000,000تومان/کلید تحویل
  خرید و فروش

  ویلا خانه دریا

  بابلسر، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  مهتاب کثیری

  2 سال پیش

  200,000,000تومان/کلید تحویل

  تخت: 3متر مربع: 195

  ویلا

  2 سال پیش

  خرید و فروش
  32,000,000تومان/کلید تحویل