حدود قیمت: از به

گلزاده

خرید و فروش فروش فوری
940,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا زیر قیمت در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

940,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ارزان در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

650,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
1,400,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری در نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

1,400,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
500,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا لاکچری در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

500,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
300,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا سنددار در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

گلزاده

2 روز پیش

300,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 155

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
200,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150000000

ویلا

گلزاده

3 روز پیش

200,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150000000

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

گلزاده

4 روز پیش

380,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش