حدود قیمت: از به

به نیا

مینا به نیا کارشناس املاک شمال کشور 09119084010

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلالاکچری نوشهر

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  به نیا

  4 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 240

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  400,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نور جنگلی

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  به نیا

  4 ماه پیش

  400,000,000تومان

  تخت: 4متر مربع: 300

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  8,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلالاکچری نوشهر

  نوشهر

  تخت: 6متر مربع: 600

  ویلا

  به نیا

  4 ماه پیش

  8,000,000,000تومان

  تخت: 6متر مربع: 600

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  6,000,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا نوشهر لاکچری

  تخت: 5: 720

  ویلا

  به نیا

  4 ماه پیش

  6,000,000,000تومان

  تخت: 5: 720

  ویلا

  4 ماه پیش

  خرید و فروشفروش فوری
  1,600,000,000تومان
  خرید و فروشفروش فوری

  ویلا چمستان شهرکی

  ایران مازندران

  تخت: 4: 380

  ویلا

  به نیا

  6 ماه پیش

  1,600,000,000تومان

  تخت: 4: 380

  ویلا

  6 ماه پیش

  خرید و فروشفروش اقساطی
  650,000,000تومان
  خرید و فروشفروش اقساطی

  ویلا در رویان

  رویان، استان مازندران، ایران

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  به نیا

  7 ماه پیش

  650,000,000تومان

  تخت: 3متر مربع: 160

  ویلا

  7 ماه پیش