حدود قیمت: از به

به نیا

مینا به نیا کارشناس املاک شمال کشور 09119084010

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلالاکچری نوشهر

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

به نیا

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
400,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نور جنگلی

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

به نیا

2 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
8,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلالاکچری نوشهر

نوشهر

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

به نیا

2 ماه پیش

8,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 600

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
6,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر لاکچری

تخت: 5: 720

ویلا

به نیا

2 ماه پیش

6,000,000,000تومان

تخت: 5: 720

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان شهرکی

ایران مازندران

تخت: 4: 380

ویلا

به نیا

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4: 380

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

به نیا

5 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش