حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

احمدیان

مشاور فروش املاک موسوی

مخاطب احمدیان

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا وازیوار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

2 روز پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
980,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا فروشی در رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

2 روز پیش

980,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

رویان دوبلکس ۵۴۰ متری

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 185

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
240,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نوشهر ملکار

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

240,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر توسکاتک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نخ شمال

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۱۲۰۰ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

1,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 400

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ سیسنگان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قطعه اول جنگل نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

135,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی جنب پارک جنگلی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

180,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند وازیوار

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 360

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 360

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

احمدیان

3 هفته پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

4 هفته پیش

750,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

4 هفته پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

4 هفته پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

4 هفته پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خانه ویلایی ۲۵۰ متری در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

80,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ۶۰۰ متری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

احمدیان

1 ماه پیش

220,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

1 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر چلک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

2,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
125,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

125,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ۳۵۰ متری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خانه ویلایی ۲۷۰ متری در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مبله ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۴۰۰ متری جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سنددار چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا طرح کانادایی در نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

420,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
470,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

استخردار رویان شهرکی فول فرنیش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

470,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ۴ دستگاه ویلا شهرکی نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 55

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 55

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۳۵۰ متری شهرکی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا استخردار در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۷۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی ۳۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۲۵۰ متری چمستان اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان ۶۷۰ متری

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
540,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی لتینگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

540,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
375,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

375,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
3,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 730

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 730

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

کاخ ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 750

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 750

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۳۰۰ متری شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۵۵۰ متری دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 280

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۴۵۰ متری در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در بنجکول رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
255,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

255,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نما رومی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
570,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا مستقل در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

570,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در بنجکول رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۴۳۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۵۰ متری شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
530,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش کاخ ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

530,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
530,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

530,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی دوبلکس در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در سیاهرود رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ۴ دستگاه ویلا شهرکی با شرایط ویژه

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نخ شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۴۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی ارزان ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری مستقل جنگلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری رویان سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی تریبلکس ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
3,000,000تومان/هر متر مربع
خرید و فروش

آپارتمان ساحلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

آپارتمان

احمدیان

3 ماه پیش

3,000,000تومان/هر متر مربع

تخت: 2متر مربع: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان ۳۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 75

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

80,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 75

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۹۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

رهن و اجاره
150,000,000تومان/رهن کامل
رهن و اجاره

ویلا با رهن کامل

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

150,000,000تومان/رهن کامل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان/کلید تحویل