حدود قیمت: از به

قاضی

خرید و فروش فروش اقساطی
310,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

قاضی

3 روز پیش

310,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۳۹۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان اقساطی

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

قاضی

3 روز پیش

۳۹۰۰۰۰۰۰۰

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
۳۴۰۰۰۰۰۰۰
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان ارزان

خوابگاه: ۲متر مربع: 350

ویلا

قاضی

5 روز پیش

۳۴۰۰۰۰۰۰۰

خوابگاه: ۲متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
310,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا در چمستان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

قاضی

2 هفته پیش

310,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

قاضی

3 هفته پیش

480,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

قاضی

3 هفته پیش

800,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خرید ویلا استخردار در شمال

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

قاضی

3 هفته پیش

550,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش