حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

1 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهرک ساحلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

4 ماه پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

4 ماه پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 190

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
75,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

75,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

5 ماه پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا شمال چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

احمدیان

5 ماه پیش

140,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

5 ماه پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/نقد و اقساط
خرید و فروش

ویلا جنگلی در مازندران

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

6 ماه پیش

190,000,000تومان/نقد و اقساط

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا دوبلکس چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

7 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

7 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش