حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان ونوش

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

5 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی ونوش

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

احمدیان

5 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

6 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

6 ماه پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

6 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

6 ماه پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا کمربندی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

7 ماه پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی دوبلکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

مهتاب کثیری

8 ماه پیش

2,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سوپرلوکس

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

مهتاب کثیری

8 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 800

ویلا

8 ماه پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

احمدیان

8 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

8 ماه پیش