حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/توافقی
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان/توافقی

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور دوبلکس

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

4 ماه پیش

350,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چمستان باغی

جاده نور

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

servati2018

5 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

5 ماه پیش