حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
250,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

250,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 300

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور باغی

نور

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

servati2018

6 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

6 ماه پیش