حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش اقساطی
550,000,000تومان/کلیدتحویل
خرید و فروش فروش اقساطی

ویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهندس ساحل

1 ماه پیش

550,000,000تومان/کلیدتحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
320,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

مهندس ساحل

4 ماه پیش

320,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش اقساطی
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش اقساطی

خریدویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

مهندس ساحل

5 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش