حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
176,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا منطقه جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

6 ماه پیش

176,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

6 ماه پیش