حدود قیمت: از به

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور ییلاقی

نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
450,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در نور ییلاقی

نور

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

450,000,000تومان/کلا

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
295,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان مبله

چمستان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

295,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
320,000,000تومان/کلا
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان سنددار

چمستان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

servati2018

7 ماه پیش

320,000,000تومان/کلا

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

7 ماه پیش