جستجوی پیشرفته ویلا

آگهی های ویژه

ویلا دوبلکس 300 متری فول فرنیش سنددار جوربند

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا230 متر
 • موقعیتجنگلی
1,800,000,000 تومان / مبلغ کل

خرید ویلا فلت با استخر داخلی بهدشت

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیتجنگلی
1,100,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 260 متری

 • متــــراژ300 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا260 متر
 • موقعیتجنگلی
1,500,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا نما مدرن با سند عرصه و عیان

 • متــــراژ250 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیتجنگلی
1,200,000,000 تومان / پیش پرداخت

خرید ویلا در شمال 350 متری

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیتجنگلی
1,700,000,000 تومان / پیش پرداخت

فروش ویلا ۲۵۰ متری جنگلی

 • متــــراژ240 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا120 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / قیمت کل

فروش ویلا اقساطی شمال

 • متــــراژ1000 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
300,000,000 تومان / کلید تحویل

فروش ویلا اقساطی شمال

 • متــــراژ480 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا105 متر
 • موقعیت
260,000,000 تومان / قیمت کل

فروش ویلا اقساطی شمال

 • متــــراژ270 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
260,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا شیک در رویان

 • متــــراژ235 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا255 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلید تحویل

فروش ویلا ۲۶۰ متری چمستان

 • متــــراژ260 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا180 متر
 • موقعیت
260,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا ۳۰۰ متری اکازیون رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
230,000,000 تومان / کلید تحویل

فروش ویلا اکازیون نور

 • متــــراژ270 متر
 • شهر
 • زیر بنـــا190 متر
 • موقعیت
380,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا باغ نوشهر

 • متــــراژ170 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا600 متر
 • موقعیت
233,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا باغ رویان

 • متــــراژ200 متر
 • شهررویان
 • زیر بنـــا420 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلید تحویل

فروش ویلا ارزان شهرکی

 • متــــراژ270 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان / قیمت کل

فروش ویلا در نور

 • متــــراژ240 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا170 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا نور قطعه اول جنگل

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا550 متر
 • موقعیت
316,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا شیک در نور

 • متــــراژ250 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید کاخ ویلا نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا400 متر
 • موقعیت
285,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا باغ استخردار نوشهر

 • متــــراژ300 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا650 متر
 • موقعیت
316,000,000 تومان / کلید تحویل

فروش ویلا نوشهر اقساطی

 • متــــراژ400 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا500 متر
 • موقعیت
400,000,000 تومان / کلید تحویل

فروش ویلا اکازیون

 • متــــراژ260 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا160 متر
 • موقعیت
260,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا باغ در نوشهر

 • متــــراژ200 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا700 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا باغ نوشهر

 • متــــراژ110 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا1000 متر
 • موقعیت
210,000,000 تومان / کلید تحویل

ویلا باغ در نوشهر

 • متــــراژ350 متر
 • شهرنوشهر
 • زیر بنـــا590 متر
 • موقعیت
416,000,000 تومان / کلید تحویل

خرید ویلا شهرکی نور

 • متــــراژ320 متر
 • شهرنور
 • زیر بنـــا250 متر
 • موقعیت
200,000,000 تومان / کلید تحویل ۳۲۰

ویلا شهرکی چمستان

 • متــــراژ350 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا150 متر
 • موقعیت
270,000,000 تومان / قیمت کل

ویلا جنگلی ارزان

 • متــــراژ145 متر
 • شهرچمستان
 • زیر بنـــا300 متر
 • موقعیت
250,000,000 تومان / قیمت کل