حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

مرتب سازی براساس:

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فلاح

2 روز پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار شمال

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قطعه اول جنگل نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

2 هفته پیش

400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

احمدیان

4 هفته پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

ازهاری

1 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ارزان

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فلاح

1 ماه پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
375,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

احمدیان

2 ماه پیش

375,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا اقساطی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

فلاح

3 ماه پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

125,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری مستقل جنگلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلاباغ فلت

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

3 ماه پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۹۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

3 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

رهن و اجاره
150,000,000تومان/رهن کامل
رهن و اجاره

ویلا با رهن کامل

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

150,000,000تومان/رهن کامل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش خانه ویلایی ۳۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۲۵۰ متری نور مازندران

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

احمدیان

4 ماه پیش

75,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش