حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

املاک شبکه 1

ویلا نوشهر

 • 1,000,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 380 متر مربع

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

 • 145,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 115 متر مربع

ویلا شهرکی چمستان

 • 165,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا دوبلکس سیسنگان

 • 680,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

 • 334,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 220 متر مربع

ویلا دوبلکس جنگلی

 • 440,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 230 متر مربع

املاک شبکه 2

ویلا نوشهر

 • 1,000,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 380 متر مربع

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

 • 145,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 115 متر مربع

ویلا شهرکی چمستان

 • 165,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا دوبلکس سیسنگان

 • 680,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

 • 334,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 220 متر مربع

ویلا دوبلکس جنگلی

 • 440,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 230 متر مربع

املاک شبکه 3

ویلا نوشهر

 • 1,000,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 380 متر مربع

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

 • 145,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 115 متر مربع

ویلا شهرکی چمستان

 • 165,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا دوبلکس سیسنگان

 • 680,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

 • 334,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 220 متر مربع

ویلا دوبلکس جنگلی

 • 440,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 230 متر مربع

ویلا شهرکی نور

 • 220,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 150 متر مربع

املاک شبکه 4

ویلا نوشهر

 • 1,000,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 380 متر مربع

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

 • 145,000,000تومان
 • 2 خواب
 • 115 متر مربع

ویلا شهرکی چمستان

 • 165,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 140 متر مربع

ویلا دوبلکس سیسنگان

 • 680,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 200 متر مربع