مقایسه لیست

تمام صفحه

نقشه نصف

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

115,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

95,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

120,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شیک نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

1 روز پیش

170,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا منطقه نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما رومی نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 155

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

200,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 155

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

250,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
175,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا در توسکاتک

توسکاتک, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

175,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ چلندر

چلندر, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

250,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 370

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

650,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 370

ویلا

3 روز پیش