مقایسه لیست

تمام صفحه

نقشه نصف

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

آرش احمدیان

3 ساعت پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

3 ساعت پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

مهتاب کثیری

4 ساعت پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

4 ساعت پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

5 ساعت پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
433,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی زیر قیمت

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

مهتاب کثیری

5 ساعت پیش

433,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

5 ساعت پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

5 ساعت پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

5 ساعت پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

5 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000تومان/متری 250 هزار تومان
خرید و فروش فروش فوری

۴۰۰۰ متر زمین در چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

متر مربع: 300

زمین

سیما شکیبا

5 ساعت پیش

250,000تومان/متری 250 هزار تومان

متر مربع: 300

زمین

5 ساعت پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ونوش شهرکی

ونوش, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

5 ساعت پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

5 ساعت پیش