مقایسه لیست

تمام صفحه

نقشه نصف

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

80,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
41,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

41,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نمارومی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 روز پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش فوری ۳ دستگاه ویلا کنارهم زیر قیمت رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

80,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نما رومی با قیمت ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

4 روز پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 روز پیش