مقایسه لیست

تمام صفحه

نقشه نصف

خرید و فروش
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فروغ ازهاری

3 روز پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فروغ ازهاری

3 روز پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خانه ویلایی ۲۵۰ متری در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
65,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فروغ ازهاری

5 روز پیش

65,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

80,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ۶۰۰ متری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

آرش احمدیان

6 روز پیش

220,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

6 روز پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش