حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا استخردار در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

24 ساعت پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

24 ساعت پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

2 روز پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 روز پیش

ویژه
خرید و فروش
3,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 730

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

3,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 730

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فرزین فلاح

2 هفته پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 270

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
366,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

فرزین فلاح

4 هفته پیش

366,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
293,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

اصغر موسوی

4 هفته پیش

293,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
950,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهرک برند

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

950,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 265

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

3,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
283,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

283,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش