حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
50,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

50,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 94

ویلا

4 روز پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
1,100,000,000تومان/شروع قیمت
خرید و فروش فروش فوری

شهرک دشت نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,100,000,000تومان/شروع قیمت

تخت: 3

ویلا

2 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ويلاى دوبلكس مبله پل سفيد

پل سفيد، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

متین مدانلو

2 هفته پیش

300,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 350

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
216,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

216,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
193,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

193,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سعادت آباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی نوشهر ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 ماه پیش