حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

2 ساعت پیش

1,000,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

2 ساعت پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

3 ساعت پیش

145,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 115

ویلا

3 ساعت پیش

خرید و فروش
165,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 ساعت پیش

165,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

3 ساعت پیش

خرید و فروش
680,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

6 ساعت پیش

680,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

6 ساعت پیش

خرید و فروش
334,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

7 ساعت پیش

334,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش
440,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

7 ساعت پیش

440,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

7 ساعت پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

8 ساعت پیش

220,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور

نور, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

8 ساعت پیش

220,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

8 ساعت پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

9 ساعت پیش

200,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان
خرید و فروش

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

9 ساعت پیش

90,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش
89,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان فلت

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

فرزین فلاح

9 ساعت پیش

89,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

9 ساعت پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

فرزین فلاح

2 روز پیش

160,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان چوبی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

2 روز پیش

280,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

2 روز پیش

150,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

420,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

150,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

6 روز پیش

500,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 240

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

6 روز پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

6 روز پیش