حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
143,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ مرکبات

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۴۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
143,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا مستقل

انارور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری مستقل جنگلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

48,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
48,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نقد و اقساط

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

48,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۹۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
66,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

66,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
78,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

فروش ویلا ۱۸۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

78,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۲۵۰ متری سنددار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چلندر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش