حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
90,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا اقساطی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

90,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا فلت در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
41,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

41,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
95,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

95,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا اقساطی در چلندر

چلندر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
43,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

43,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان در چلندر

چلندر, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 65

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 65

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

35,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
36,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

36,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا رویان ارزان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در لتینگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
75,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

75,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

75,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ زیر قیمت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش