حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قیمت ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ جنگلی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سند دار جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
85,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

85,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
85,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

85,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

95,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

55,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

40,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا هم کف در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

70,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا فلت شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

90,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

2 ماه پیش