حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
600,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا ساحلی قواره سوم دریا

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

600,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
105,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

105,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرک ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ساحلی ونوش

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی ونوش

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
106,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

106,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مبله استخردار ارزان در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
86,000,000تومان/كليد تحويل
خرید و فروش فروش فوری

ويلا جاده هراز آمل

آمل، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

86,000,000تومان/كليد تحويل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا باغ ۶۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

1,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوساز

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

35,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 95

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

190,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

290,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش