حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

2 روز پیش

135,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

135,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

3 روز پیش

130,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان جنگلی ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

230,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا فلت جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: ۲متر مربع: 90

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

115,000,000تومان

خوابگاه: ۲متر مربع: 90

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فلت شیک

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

6 روز پیش

300,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 180

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

فرزین فلاح

2 هفته پیش

80,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

380,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا جنگلی شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

150,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 90

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

115,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی فلت

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

100,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا بابلسر دریاکنار

بابلسر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

sdtma

2 هفته پیش

650,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان
خرید و فروش

ویلافلت جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

90,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 80

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

260,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

115,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

95,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا منطقه نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
175,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا در توسکاتک

توسکاتک, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

175,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش