حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا اقساطی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی ارزان ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلاباغ فلت

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
56,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سند دار شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

56,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان ۳۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 75

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

80,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 75

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قیمت ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

6 روز پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ جنگلی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سند دار جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
85,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

85,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 75

ویلا

2 هفته پیش