حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
3,000,000تومان/هر متر مربع
خرید و فروش

آپارتمان ساحلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

آپارتمان

آرش احمدیان

1 ماه پیش

3,000,000تومان/هر متر مربع

تخت: 2متر مربع: 110

آپارتمان

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
135,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان نوساز ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

135,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
3,750,000تومان/هر متر مربع
خرید و فروش فروش فوری

آپارتمان با ویو همزمان دریا و جنگل

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

آپارتمان

آرش احمدیان

2 ماه پیش

3,750,000تومان/هر متر مربع

تخت: 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

3 ماه پیش

250,000,000تومان/کل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
توافقی
خرید و فروش

شهرک ساحلی مدرن

نوشهر, استان مازندران, ایران

متر مربع: 1800

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 1800

ویلا

3 ماه پیش

رهن و اجاره
1,000,000تومان/ماهانه
رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای آمل

خیابان امام رضا-رضوان 39-بازدار4

تخت: 2متر مربع: 130

آپارتمان

اکبرزاده

4 ماه پیش

1,000,000تومان/ماهانه

تخت: 2متر مربع: 130

آپارتمان

4 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا رویان ساحلی نوساز

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

2,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

5 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا وازیوار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

7 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
7,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

7,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 1000

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
125,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

125,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 88

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان لوکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

7 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

2,700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 430

ویلا

7 ماه پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

باغ ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

7 ماه پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

7 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

7 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

7 ماه پیش