حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ۴ دستگاه ویلا شهرکی با شرایط ویژه

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نخ شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

350,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ملکار

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرک ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری رویان سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال

رستم رود, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

سیما شکیبا

6 روز پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 192

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 192

ویلا

1 هفته پیش