حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
160,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

160,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی اکازیون

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

فروغ ازهاری

3 روز پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خانه ویلایی ۲۵۰ متری در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

45,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

فرزین فلاح

4 روز پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

60,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

70,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

150,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا لوکس شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

160,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
61,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

61,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نور

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

فروغ ازهاری

1 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل ۳۲۰

تخت: 3متر مربع: 320

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

فروغ ازهاری

1 هفته پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
2,600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر چلک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

2,600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 450

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
125,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

125,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 هفته پیش