حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

ویژه
خرید و فروش
3,500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 730

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

3,500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 730

ویلا

7 روز پیش

ویژه
خرید و فروش
1,300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

1,300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

7 روز پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

کاخ ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 750

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

4,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 750

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
8,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا قواره اول دریا نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

8,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 1100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
600,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در بنجکول رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

600,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در علی اباد عسگرخان

نوشهر, استان مازندران, ایران

متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 90

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی تریبلکس ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۹۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

رهن و اجاره
150,000,000تومان/رهن کامل
رهن و اجاره

ویلا با رهن کامل

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

150,000,000تومان/رهن کامل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
66,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

66,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 ماه پیش