حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
143,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا باغ مرکبات

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

143,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری مستقل جنگلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۹۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/کل
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

370,000,000تومان/کل

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

80,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
66,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

66,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرک ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

3,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
123,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

123,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید خانه ویلایی شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش