حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
290,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

290,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 185

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

320,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
255,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

255,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نما رومی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
133,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

اصغر موسوی

4 هفته پیش

133,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۴۳۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۵۰ متری شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
530,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش کاخ ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

530,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
530,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

530,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی دوبلکس در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ۴ دستگاه ویلا شهرکی با شرایط ویژه

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

130,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش