حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
93,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

93,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۴۰۰ متری جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 210

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

5 روز پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا ۲۵۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

100,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

7 روز پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
65,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

مبله شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

65,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید خانه ویلایی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا استخردار

چمستان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

120,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
35,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

35,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش