حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال مازندران-خرید و فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

180,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

1 هفته پیش

68,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

50,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
58,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید و فروش ویلا جنگلی اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

58,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 145

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
96,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

96,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

55,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا اقساطی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

53,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا جوربند چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

140,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
176,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا منطقه جوربند

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

176,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

2 هفته پیش

220,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا باغ چسبیده به جنگل

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

45,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

160,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا لوکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

83,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

فرزین فلاح

3 هفته پیش

95,000,000تومان/کلید تحویل

متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
28,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی زیر قیمت

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 92

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

28,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 92

ویلا

3 هفته پیش