حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ملکار

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

2 روز پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
3,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی اختصاصی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

3,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 550

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرک ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۲۰ متری سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

230,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
260,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چلندر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

260,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
3,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا استخردار نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

3,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 650

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

400,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهرک ساحلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در چلک نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا باغ

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 هفته پیش