حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

380,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 180

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

380,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس چلندر

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

450,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی با دید ساحل در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

500,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
2,100,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 178

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

2,100,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 178

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
175,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا در توسکاتک

توسکاتک, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

175,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

1,000,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
680,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

680,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

320,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

520,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهر ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
620,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

620,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

270,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

330,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش