حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا چمستان چسبیده به جنگل

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 160

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

230,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 160

ویلا

5 روز پیش

رهن و اجاره
400,000تومان/روزانه
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی شمال نور

مازندران نور رستمرود روبروی استراحتگاه مخابرات

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

نوری تبار

1 هفته پیش

400,000تومان/روزانه

خواب: 2متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

700,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

500,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

فرزین فلاح

2 هفته پیش

300,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا منطقه نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
155,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا منطقه جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

155,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 105

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
334,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

334,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
440,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

440,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

220,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مازندران نور

نور, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

220,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا رویان جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

فرزین فلاح

1 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

190,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

320,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 360

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

420,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 360

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور شهرکی

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

200,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نور جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

فرزین فلاح

2 ماه پیش

170,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش