حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
300,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

3 روز پیش

300,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

3 روز پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری رویان سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 192

ویلا

مهتاب کثیری

5 روز پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 192

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
116,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

116,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
83,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان جنگلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

مهتاب کثیری

1 هفته پیش

83,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
283,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ استخردار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

283,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
183,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جاده آب پری

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

183,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
490,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

490,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

خرید خانه ویلایی شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا اکازیون رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

150,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا ۱۶۰ متری در رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
2,800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

شهرک ساحلی در ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

2,800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 600

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

260,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا اکازیون رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش