حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا خانه دریا

بابلسر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 195

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
خرید و فروش

زمین با کاربری مسکونی

بابلسر، استان مازندران، ایران

زمین

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا بابلسر دریاکنار

بابلسر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

sdtma

5 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش