حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

سیما شکیبا

کارشناس فروش و قیمت گذار ملک

مخاطب سیما شکیبا

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان در چلندر

چلندر, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 65

ویلا

سیما شکیبا

1 روز پیش

110,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 65

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000تومان/متری 250 هزار تومان
خرید و فروش فروش فوری

۴۰۰۰ متر زمین در چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

متر مربع: 300

زمین

سیما شکیبا

2 روز پیش

250,000تومان/متری 250 هزار تومان

متر مربع: 300

زمین

2 روز پیش

خرید و فروش
390,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ونوش شهرکی

ونوش, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

2 روز پیش

390,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلاباغ در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 روز پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

سیما شکیبا

4 روز پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
30,000,000تومان/پیش پرداخت
خرید و فروش

ویلا شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

30,000,000تومان/پیش پرداخت

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

انارور شهرکی

انارور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
65,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

مبله شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

65,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید خانه ویلایی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلاچمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

170,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
85,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا چمستان زیر قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

2 هفته پیش

85,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در نارنج بن

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در یکتا سرا

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

480,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
37,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

37,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 230

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 230

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ونوش رویان

رویان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

سیما شکیبا

4 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
69,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

69,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
86,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا انارور

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

86,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
250,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

رویان اب پری

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

250,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
85,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

85,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا فلت شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا محمودآباد

محمودآباد, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
450,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

450,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

رویان ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرک ساحلی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 210

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا جنگلی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا لاویج

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

1 ماه پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهر رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

250,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/نقد و اقساط
خرید و فروش

ویلا جنگلی در مازندران

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

190,000,000تومان/نقد و اقساط

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویژه در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/زیر قیمت منطقه
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۴۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

120,000,000تومان/زیر قیمت منطقه

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلادر جاده جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

سیما شکیبا

2 ماه پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

2 ماه پیش