حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

آرش احمدیان

مشاور فروش املاک موسوی

مخاطب آرش احمدیان

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

115,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

95,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 85

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

120,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

250,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 370

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

650,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 370

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

120,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

1,000,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 380

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

145,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 115

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
165,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

165,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
680,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

680,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
334,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

334,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
440,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

440,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

220,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

480,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

350,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

320,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

520,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 260

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهر ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

850,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 300

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

250,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
620,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

620,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
122,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

122,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

190,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

320,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا وازیوار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

350,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

270,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

400,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

330,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
560,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

560,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

480,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا انارور نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

600,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چسبیده به جنگل چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

230,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

250,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
235,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

235,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

130,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

خواب: 4متر مربع: 360

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

420,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 360

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

350,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

480,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
365,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

365,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

160,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 135

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما چوبی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

150,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

170,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

320,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
165,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

165,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 125

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

135,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال وازیوار

روی, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

750,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

200,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

230,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
630,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

630,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
720,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

720,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 220

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 270

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
780,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

780,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

900,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 250

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

کاخ ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 5متر مربع: 320

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

4,000,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 320

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

خواب: 5متر مربع: 650

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

2,200,000,000تومان

خواب: 5متر مربع: 650

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
430,000,000تومان
خرید و فروش

آپارتمان ساحلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

آرش احمدیان

1 ماه پیش

430,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن و اجاره
120,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی

نور, استان مازندران, ایران

خواب: 3متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

120,000تومان

خواب: 3متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

رهن و اجاره
200,000تومان/شبانه
رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای رویان

رویان, استان مازندران, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

آرش احمدیان

1 ماه پیش

200,000تومان/شبانه

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن و اجاره
500,000تومان/شبانه
رهن و اجاره

ویلا اجاره ای استخردار سیسنگان

نوشهر، استان مازندران، ایران

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

500,000تومان/شبانه

خواب: 3متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش