حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

آرش احمدیان

مشاور فروش املاک موسوی

مخاطب آرش احمدیان

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

12 ساعت پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

12 ساعت پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۴۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

20 ساعت پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

20 ساعت پیش

خرید و فروش فروش فوری
270,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی ارزان ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

22 ساعت پیش

270,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

22 ساعت پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ۵۰۰ متری مستقل جنگلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

280,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

500,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 290

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در شهرک برند شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری رویان سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی تریبلکس ساحلی

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 500

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
3,000,000تومان/هر متر مربع
خرید و فروش

آپارتمان ساحلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

آپارتمان

آرش احمدیان

3 روز پیش

3,000,000تومان/هر متر مربع

تخت: 2متر مربع: 110

آپارتمان

3 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
2,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی ایزدشهر

ایزدشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

2,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 600

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
370,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

370,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

4 روز پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

4 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان ۳۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 75

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

80,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 75

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۹۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

1,200,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

5 روز پیش

رهن و اجاره
150,000,000تومان/رهن کامل
رهن و اجاره

ویلا با رهن کامل

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

150,000,000تومان/رهن کامل

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

140,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۲۰ متری سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

230,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۲۵۰ متری سنددار

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

145,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ جنگلی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 175

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا جنگلی در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
53,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

53,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,100,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهرک ساحلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,100,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
166,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا لوکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

166,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
850,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

850,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
85,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

85,000,000تومان/قیمت کل

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ در چلک نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

1,400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا لوکس شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش خانه ویلایی شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش اقساطی ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش اقساطی ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا دوبلکس ۵۵۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

45,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خانه ویلایی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش خانه ویلایی ۳۰۰ متری نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۶۰۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا مبله شهرکی سعادت آباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
85,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

85,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۴۷۰ متری نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 125

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا در چمستان ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
260,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

260,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی لوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
180,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شهرکی مبله ساحلی اقساطی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

180,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

190,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
900,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا باغ ۱۳۰۰ متری با ساحل اختصاصی

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

900,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
60,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

60,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۲۸۰ متری در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
40,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ارزان در شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

40,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000تومان/هر متر مربع
خرید و فروش فروش فوری

فروش زمین در سنگسرا

نوشهر, استان مازندران, ایران

متر مربع: 440

زمین

آرش احمدیان

3 هفته پیش

500,000تومان/هر متر مربع

متر مربع: 440

زمین

3 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۳۰ متری در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۲۵۰ متری نور مازندران

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

75,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
85,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی شمال

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

85,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا نیم پیلوت شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان در مازندران

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۲۷۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا در چمستان دوبلکس شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 165

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 33متر مربع: 155

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 33متر مربع: 155

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ ۱۲۰۰ متری نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
38,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا ارزان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

38,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
33,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

33,000,000تومان/کلید تحویل

خوابگاه: 1متر مربع: 80

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا نوشهر سنددار

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سنددار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
310,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

310,000,000تومان/قیمت کل

متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

210,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

50,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا ۲۷۰ متری چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
140,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نما رومی در چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

140,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا ۲۵۰ متری سند دار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه ۱۰ دستگاه ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
توافقی
خرید و فروش فروش فوری

فروش مجتمع تجاری بولینگ غزال

محمودآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 1800

تجاری

آرش احمدیان

4 هفته پیش

توافقی

متر مربع: 1800

تجاری

4 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا باغ ۸۰۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 260

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 240

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در لتینگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
75,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در چلندر نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

75,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویلا در شهر نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

75,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مبله سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا در شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
110,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ۳۰۰ متری شهرکی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

110,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
210,000,000تومان/کلید تحویل