حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

آرش احمدیان

مشاور فروش املاک موسوی

مخاطب آرش احمدیان

خرید و فروش
75,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

15 ساعت پیش

75,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

15 ساعت پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

16 ساعت پیش

80,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 160

ویلا

16 ساعت پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال اقساطی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 روز پیش

55,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 روز پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

5 روز پیش

80,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

5 روز پیش

خرید و فروش
180,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

180,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش
41,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

6 روز پیش

41,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

6 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

80,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

آرش احمدیان

7 روز پیش

150,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

7 روز پیش

خرید و فروش فروش فوری
160,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا استخردار شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

160,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی نوشهر ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

110,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
33,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان شمال

آمل, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

33,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

55,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
140,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا جوربند چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

140,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
75,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 159

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

75,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 159

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
55,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ۶ دستگاه ویلا شهرکی اقساطی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

55,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی ۲۷۰ متری

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

45,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 140

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
توافقی
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 124

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

توافقی

تخت: 3متر مربع: 124

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
110,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

110,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

100,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
70,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش خانه ویلایی ۲۷۵ متری رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

70,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
65,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا چمستان شهرکی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

65,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

3 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا سریال عاشقانه

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 500

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
4,500,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا سوپرلوکس رویان شمال

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

4,500,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 800

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
5,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

5,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 700

ویلا

4 هفته پیش

60,000,000تومان

فروش ویلا ارزان شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 70

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

60,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 70

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
1,300,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

1,300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
1,600,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

1,600,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 400

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش فروش فوری
3,000,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 6متر مربع: 500

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

3,000,000,000تومان

تخت: 6متر مربع: 500

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 350

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
235,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان جنگلی

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

235,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

155,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
500,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

۲۳۰۰۰ متر زمین با مجوز ساخت

چابکسر, استان گیلان, ایران

زمین

آرش احمدیان

1 ماه پیش

500,000تومان

1 ماه پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
380,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
380,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

380,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 210

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
1,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی رویان

رویان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

1,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
240,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

240,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا فلت جنگلی

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: ۲متر مربع: 90

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

115,000,000تومان

خوابگاه: ۲متر مربع: 90

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
300,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

300,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
800,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
700,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

700,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
190,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا باغ فول امکانات

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 240

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
118,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویژه واحدهای شهرک رویال رز

آمل، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 185

آپارتمان

آرش احمدیان

2 ماه پیش

118,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 185

آپارتمان

2 ماه پیش

خرید و فروش
290,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا دوبلکس نما رومی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

290,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی با دید ساحل در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا جنگلی شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

115,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

1,550,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
2,100,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 178

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

2,100,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 178

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
155,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ۲۷۰ متری چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

155,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 135

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
115,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

115,000,000تومان

خوابگاه: 1متر مربع: 85

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
95,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

95,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 85

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
650,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ایزدشهر

ایزدشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

650,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 370

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
120,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

1,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
145,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا مبله کامل شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

145,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 115

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
165,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

165,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
680,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

680,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
334,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس استخردار جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

334,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
440,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس جنگلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

440,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
220,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

220,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان نوشهر

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی دوبلکس سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
520,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

520,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 260

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
850,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهر ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

850,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
620,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

620,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
122,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ارزان چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

122,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
190,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

190,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
350,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا وازیوار رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
270,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

270,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
400,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نیم پیلوت سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

400,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 170

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
330,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

330,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
560,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی ونوش

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

560,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
600,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا انارور نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

600,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چسبیده به جنگل چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
250,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی شمال چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

250,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
235,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

235,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
130,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

130,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
420,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی نور

نور، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

420,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 360

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
350,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

350,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
480,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

480,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
365,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ساحلی چلندر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

365,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
160,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا فلت چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

160,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا نما چوبی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
170,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

170,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
320,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری

چمستان، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

320,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
165,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

165,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 125

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
135,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

135,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
750,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال وازیوار

روی, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

750,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

200,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
230,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

230,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
550,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی دوبلکس

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

550,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
630,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

630,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
720,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا جنگلی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

720,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا دوبلکس ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

800,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 270

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
780,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شمال نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

780,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
900,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا استخردار نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

900,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
2,500,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

2,500,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

کاخ ویلا سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 320

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 320

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا شهرکی ساحلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 5متر مربع: 650

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
430,000,000تومان
خرید و فروش

آپارتمان ساحلی در نور

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 150

آپارتمان

آرش احمدیان

3 ماه پیش

430,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 150

آپارتمان

3 ماه پیش

رهن و اجاره
120,000تومان
رهن و اجاره

اجاره ویلا ساحلی

نور, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

120,000تومان

تخت: 3متر مربع: 120

ویلا

3 ماه پیش

رهن و اجاره
200,000تومان/شبانه