حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا در چلک نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
800,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی چلک

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

800,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 ماه پیش

ویژه
خرید و فروش
4,000,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا جنگلی چلک

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

مهتاب کثیری

3 ماه پیش

4,000,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 230

ویلا

3 ماه پیش