حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

3 روز پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

3 روز پیش

خرید و فروش
100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

1 هفته پیش

100,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
245,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

245,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 170

ویلا

1 هفته پیش

ویژه
خرید و فروش
550,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

آرش احمدیان

1 هفته پیش

550,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
216,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

216,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
193,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ساحلی شمال

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

193,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 220

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش ویژه در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

سیما شکیبا

3 هفته پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا شمال اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

75,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 110

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
76,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا نوشهر جنگلی

نوشهر، استان مازندران، ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

4 هفته پیش

76,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
150,000,000تومان
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا سیسنگان اقساطی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

150,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 310

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
113,000,000تومان
خرید و فروش

خرید و فروش ویلا در نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

مهتاب کثیری

1 ماه پیش

113,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 180

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش
2,200,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا ساحلی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

2,200,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 540

ویلا

2 ماه پیش