حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
700,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در نخ شمال سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

1 روز پیش

700,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

1 روز پیش

خرید و فروش
230,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۲۰ متری سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

230,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 280

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
73,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

73,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 80

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا باغ ارزان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

مهتاب کثیری

2 هفته پیش

126,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 90

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

آرش احمدیان

2 هفته پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 هفته پیش

خرید و فروش
1,400,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا سوپرلوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

1,400,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 380

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
200,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

فروش خانه ویلایی نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

200,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۴۷۰ متری نوشهر سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
280,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ساحلی سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

280,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا سیسنگان شهرکی

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش
1,000,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش

ویلا ساحلی لوکس نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

3 هفته پیش

1,000,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
133,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

خرید ویلا شهرک برند

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

3 هفته پیش

133,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

3 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
130,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا شهرکی سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

130,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 250

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش
75,000,000تومان
خرید و فروش

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

75,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا جنگلی در سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
90,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا در سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

آرش احمدیان

4 هفته پیش

90,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 120

ویلا

4 هفته پیش

خرید و فروش فروش فوری
80,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا مبله سیسنگان نوشهر

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

آرش احمدیان

1 ماه پیش

80,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 160

ویلا

1 ماه پیش

خرید و فروش فروش فوری
55,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش فروش فوری

ویلا ارزان سیسنگان

نوشهر, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

55,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 100

ویلا

2 ماه پیش