حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش فروش فوری
650,000,000تومان/قیمت کل
خرید و فروش فروش فوری

فروش ویلا در سیاهرود رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

آرش احمدیان

2 ماه پیش

650,000,000تومان/قیمت کل

تخت: 3متر مربع: 230

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

ویلا ۳۰۰ متری رویان سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

آرش احمدیان

3 ماه پیش

150,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 220

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا سیاهرود

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

مهتاب کثیری

3 ماه پیش

120,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

3 ماه پیش

خرید و فروش
105,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

آرش احمدیان

4 ماه پیش

105,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
2,500,000,000تومان/قیمت کل / معاوضه
خرید و فروش

ویلا شهرکی رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

آرش احمدیان

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان/قیمت کل / معاوضه

تخت: 4متر مربع: 800

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
120,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا شمال رویان

رویان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

آرش احمدیان

5 ماه پیش

120,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 190

ویلا

5 ماه پیش