حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

خرید و فروش
70,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا ارزان جنگلی شمال

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

مهتاب کثیری

2 ماه پیش

70,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 2متر مربع: 130

ویلا

2 ماه پیش

خرید و فروش
233,000,000تومان/کلید تحویل
خرید و فروش

خرید ویلا شهرکی سعادت آباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

4 ماه پیش

233,000,000تومان/کلید تحویل

تخت: 4متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

خرید و فروش
126,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا نمارومی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

مهتاب کثیری

5 ماه پیش

126,000,000تومان

تخت: 3متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
163,000,000تومان
خرید و فروش

فروش ویلا نما رومی چمستان

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

مهتاب کثیری

5 ماه پیش

163,000,000تومان

تخت: 4متر مربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خرید و فروش
45,000,000تومان
خرید و فروش

خرید ویلا سعادت آباد

چمستان, استان مازندران, ایران

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

مهتاب کثیری

5 ماه پیش

45,000,000تومان

تخت: 2متر مربع: 135

ویلا

5 ماه پیش